SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

OM kód: 203042/015 | 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. (székhely), 6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 11. (Sárkány József utcai telephely)

Intézmény logo

Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Történet

Iskolatörténet

Kiskőrösön a szakmunkásképzés, vagy korábban az iparos inas képzés már a XIX. századra nyúlik vissza, olvashatjuk Kiss (1989) írásában, mely a Kiskőrös helytörténeti monográfiában jelent meg. Először a helyi Evangélikus Egyház szervezte meg a „vasárnapi oskolát”, a feljegyzések szerint 1859-től kezdve. Ez a városban élő iparosoknál mesterséget tanuló ifjak továbbképzését jelentette. Az oskola fenntartására a pénzt közadakozásból teremtették elő. Jó két évtizeddel később 1884-ben nyílt meg, majd az 1886-87-es tanévben Záboji Gusztáv igazgatása alatt, már működött a Kis-Kőrösi Állami és Városi segéllyel fenntartott alsófokú Iparos-Tanoncz Iskola. Itt – az evangélikus iskola, később a régi polgári iskola osztálytermeiben – hétköznapokon estig tanították a közismereti és szaktárgyakat, vasárnap délelőttönként pedig az ipari szakrajzot. Ebben a tanévben (egy akkori évkönyv szerint) 86 tanulója volt az iskolának, akik az alábbi szakmákat tanulhatták.

 • asztalos
 • lakatos
 • szabó
 • ács-molnár
 • kötélgyártó
 • szűrszabó
 • kádár
 • szíjgyártó
 • szobafestő
 • kerékgyártó
 • cipész
 • kéményseprő
 • kovács
 • csizmadia
 • kereskedő
 • bádogos
 • kalapos
 

A két világháború között valamint a második világháború alatt szintén az evangélikus elemi iskola adott otthont az iparostanulók oktatásához. Ekkortájt csupán heti két alkalommal – szerdán és szombaton délután – volt tanítás. A közismereti tárgyakat az evangélikus és a polgári iskola pedagógusai oktatták, valamint emellett egy kinevezett szaktanártól ábrázoló geometriát és ipari szakrajzot is tanulhattak a tanulók. A háború után továbbra is az elemi iskola mellett működött a tanoncképzés, sem független tanára, sem igazgatója nem volt. 1954-től a kecskeméti 607. számú Ipari tanuló Intézet fiókiskolájaként működött. Óraadók és mesteremberek oktatták a diákokat a szakmák rejtelmeire. Az iskolát 1957-ig megbízott igazgatók vezették. Ebben az évben került az iskola élére Istenes József főállású igazgató. A következő év szeptemberétől az iskola önállóvá vált, és az oktatást már főállású oktatók, saját épületben végezték. Innentől kezdve a szakmunkásképzés fejlődése gyorsabb ütemet vett fel. 1964-től lehetőség volt emelt szintű szakmunkásképzésre is, melynek a végén a szakmunkás vizsga mellett érettségi vizsgát is kellett tenniük a tanulóknak.

1969-től felgyorsult a fejlődés. Még ebben az évben új, korszerű 6 tantermes iskolát avattak. A következő évtől, 1970-től már 621. számú Szakmunkásképző Intézet néven önállóan működik tovább. A következő 20 év alatt, az idők folyamán az iskola képzési szerkezete is jelentősen megváltozott, így az önkormányzat is jóváhagyta az iskola nevének megváltoztatását, ebből kifolyólag 1992-től az iskola neve Ipari Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Szakiskola névre változott. Ebben az időszakban Leirer János igazgatta az iskola ügyeit. Nyugdíjba vonulása után 1996-ban a vezetői széket Antalfi Antal vette át. A változások még látványosabbnak tűnőek, mint a korábbi időszakban. Az 1996/97-es tanévtől kezdődően az iskola volt hivatott a térség 9-10. osztályos tanulóinak oktatását ellátni. Valamint felmerült a gondolata a szakközépiskolai képzés új szakmacsoporttal történő kibővítésének. Ezen bővítés keretében került sor 1997. szeptemberében a közgazdasági szakközépiskolai osztály indítására. (Ez a képzés a mai napig folyik, jelenleg a közgazdaság szakmacsoportos szakközépiskolai képzés utolsó két évfolyama fut ki a 2015/16-os tanév végéig.)

1998 több újdonságot is hozott az iskola életében. Az intézmény ebben az évben vette fel a várost újratelepítő Wattay család nevét, így bevezetésre került a Wattay Középiskola és Szakiskola elnevezés. A mindenkori vezetés igyekezett eddig is és igyekszik a továbbiakban ezt a nevet valamilyen formában. megőrizni. Ugyanebben az évben 4 osztállyal kezdődött meg a 9-10. osztályos szakiskolai képzés.

A 2000-es évtől kezdve folyamatos emelkedés volt tapasztalható az iskola tanulólétszámában. Ennek egyik oka a képzési szerkezet változása, bővülése volt. Ezzel együtt az iskola befogadóképességét is növelni kellett. Így került sor a városban különböző, helyeken, szükségtantermekben történő oktatásra. Mivel az általános iskolákat átszervezték, így az egyik általános iskolai épület felszabadult, és azt az önkormányzat átadta az iskolának. (Jelenleg is folyik képzés ezen a telephelyen – Sárkány utcai telephely.) ennek az épületnek a birtokba vételével jelentős változás állt be az oktatás feltételeiben. A két – főképp elméleti oktatásra használt – telephely biztosítja az elméleti képzés hátterét, külön-külön épület ad otthont a szakiskolai, illetve a szakközépiskolai képzésnek. A főépületben tanulnak a szakközépiskolai tanulók, ahol a tanulólétszám további növekedése miatt szükségessé vált további tantermek kialakítása. Így támogatásokból átépítésre került a tetőszerkezet, és kialakítottak benne 2 informatika tantermet, 1 tanirodát és egy tanári szobát, az ezek berendezéséhez szükséges további forrást pályázati pénzekből, valamint a szakképzési hozzájárulásból tudták fedezni. 2001-től lett az iskolának háztartási gépszerelő tanműhelye, majd 2004-ben egy új fodrász szaktanterem került kialakításra. A tanműhelyben 2 év múlva került sor új asztalos, valamint kőműves tanműhely átadására. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve indult meg az informatika szakmacsoporton belül is a szakközépiskolai képzés.

Ezekre a bővítésekre szükség is volt, hiszen a tanulólétszám folyamatosan növekedett, a 2006/2007-es tanévben 760 fő körüli diák tanult az intézményben, míg a 2011/2012-es tanévben átlépte az iskola történetében bűvös 800-as számot. Ezekben az években oktattunk a legmagasabb tanulólétszám mellett. Az idei tanévre ez a létszám már jóval 700 alá csökkent.

Természetesen a változások sora még nem ért véget sem az iskola fenntartóját, sem pedig a képzés szerkezetét illetőleg. 2008 júniusában került aláírásra a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma alapító okirata. Ebben, a 8 település 16 óvodáját, a 16 általános- és középiskoláját, valamint 1 kollégiumát magában foglaló mamutintézményben kapott helyet a Wattay Középiskola és Szakiskola is. Az oktatásban történő folyamatos változások nem hagyják érintetlenül iskolánkat sem. Az iskolavezetés is megváltozott, hiszen az 1996-tól igazgatóként tevékenykedő Antalfi Antalt nyugdíjba vonulása utána 2012-ben Franczia László követte, aki jelenleg is vezeti az intézményt.

A képzési szerkezet is jelentősen átalakult. Továbbra is megmaradt a szakközépiskolai, valamint a szakiskolai képzés is, de mindkét helyen új képzési rendszer jelent meg. A szakközépiskolában a szakmacsoportos képzést a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben felváltotta az ágazati szakközépiskolai képzés (közgazdasági, ügyviteli, informatikai és gépészeti ágazatokban).

A szakiskolában, illetve szakképzésben is többféle oktatási rendszer volt megfigyelhető. A 1990-es évek elején a hároméves képzés működött, mely teljes egészében megfelel a mai duális szakképzésnek. Az iskolai elméleti oktatást a külső cégeknél tartott gyakorlati képzés tette teljessé. Később az alapozó és a szakmai képzés elkülönült egymástól, így a 9-10. évfolyamon tanulók a közismereti tárgyak mellett pályaorientációs, valamint szakmacsoportos alapozó oktatásokon vettek részt, főképp betekintve az általuk választott területre. A 10. évfolyamot elvégezve kezdhették meg a hároméves szakmai képzést, melyen már közismereti tárgyakat nem tanultak, hanem a szakmai elméletre és gyakorlatra fektették a hangsúlyt. A képzés zárásaként volt lehetőségük megszerezni a szakmunkás bizonyítványt. Néhány év elteltével újabb változás következett be a szakképzés terén, bevezetésre kerültek a 2 éves szakképzések (felmenő rendszerben). Itt már 2 év szakiskola, majd 2 év szakképzési évfolyam elvégzése után tehettek szakmai vizsgát a tanulók. Az utolsó, ilyen rendszerben tanuló diákok a következő tanévben fejezik be tanulmányaikat.

A 2013/2014-es tanévtől már csak a „régi új” 3 éves, duális képzésre lehetett jelentkezniük a 8 osztályt végzetteknek a hegesztő, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, eladó, valamint vendéglátó eladó szakképzések valamelyikére. Az ilyen jellegű képzések előkészítésére, megszervezésének támogatására, felkészítésére vett részt az iskola is a TÁMOP-2.2.5.B-12/1 jelű szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére című pályázaton. Kifutó rendszerben még a „2 + 2 éves képzésen” belül szerezhetnek szakmát a asztalos, élelmiszer- és vegyiáru-eladó, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, fodrász tanulók. Tanulóink alapozó gyakorlati képzését a jól felszerelt tanműhelyekben, valamint a későbbiekben a törvény szerint meghatározva külső cégeknél folytatják.

Klasszikusan a szakképzést a szakiskolai képzésre építik sokan, de a Wattay Középiskolában is van lehetőség érettségire épülő szakképesítések megszerzésére, mint pl. pénzügyi-számviteli ügyintéző, vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, CAD-CAM informatikus. Ez a sokrétű képzés mégis egyfajta egységet alkot, hiszen az iskola névadó családjának jelmondata is azt sugallja, hogy

„Iuncta vis fortior”, azaz „egységben az erő”.

 

Szerző: Kis László


Partnereink

SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. (székhely), 6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 11. (Sárkány József utcai telephely)


2024Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum