SZC logo

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

OM kód: 203042/015 | 6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. (székhely), 6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 11. (Sárkány József utcai telephely)

Intézmény logo

Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Hírek

2023. jún. 12.


wattay

  Pedagógusnap 2023

  2023. június 8-án az iskola újonnan átadott sportcsarnokában megrendezett pedagógusnapi ünnepségen a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum részéről Papp Gyula főigazgató és Csúzdi Zoltán kancellár a kiemelkedő munkájukért díjazásban részesítette a centrum iskoláinak dolgozóit, közöttük a Wattay munkatársait is.

  Pedagógusnap 2023

  Iskolánkból a következő kollégák részesültek elismerésben.

  • Pásztor Andrea (Nevelés Támogatója díj)
  • Májer-Gubán Dóra Rita (Jövő Reménysége díj)
  • Franczia László (Életműdíj)

  Pásztor Andrea (Nevelés Támogatója díj)

  Pásztor Andrea 2017-től dolgozik a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégiumban. Munkája pontos, megbízható, ismeretei alaposak. Felelősséggel és nagy szakértelemmel irányítja és végzi az iskola pénzügyi feladatait, szervezi a gazdasági-munkaügyi-személyügyi alkalmazottak munkáját, segíti az intézményvezető feladatainak ellátását.
  Folyamatosan képezi magát, szakterületén naprakész. Több diplomája mellett szükségét érezte, hogy az iskola felnőttoktatási rendszerében megszerezze a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát is, amely tovább segíti a mindennapos gyakorlati feladatok elvégzésében.

  A Wattayban eltöltött hat év alatt bebizonyította rátermettségét. Határozott fellépés, jó szervezőkészség ugyanúgy jellemzi, mint az alázatos munkavégzés. Vezetőként is eredményes munkát végez. Szakmai felkészültsége, látásmódja, szemlélete, érdemi megoldásokat kereső kompromisszum-készsége nagyban segíti az általa irányított terület és az intézmény működtetését. Munkáját beosztottai és vezetőtársai is nagyra becsülik. Teljesítménye sokak számára lehet példaértékű. Személyisége, hozzáállása, feladatvállalása méltóvá teszi a nevelés támogatója elismerésre.


  Májer-Gubán Dóra Rita (Jövő Reménysége díj)

  Dóra rövid ideig dolgozott általános iskolában és felnőttoktatásban, majd 2014 augusztusától a Wattayt erősíti történelem tanárként, oktatóként. A tantestületbe hamar beilleszkedett, a testület aktív és elismert tagja. Tantárgyi és pedagógiai ismeretei naprakészek, amelyeket folyamatos önképzéssel és továbbképzéssel tart magas szinten. Nagy lelkesedéssel végzi pedagógusi munkáját.

  Tantárgyát változatos oktatási módszerek alkalmazásával igyekszik megszerettetni és tanulhatóvá tenni. Közvetlen és barátságos kapcsolatot alakított ki a tanulókkal és a munkatársakkal egyaránt. Tanítványai eredményesen vesznek részt az érettségi vizsgákon és a tanulmányi versenyeken.

  Pedagógiai munkáját a tervszerűség, az oktatási-nevelési feladatok eredményes megvalósítása jellemzi. Nevelő munkájának eredményességét a szakképző iskolában és technikumban is bizonyíthatta osztályfőnökként. Az iskolai megemlékezések, valamint a városi október 6-i emlékműsor fő szervezője, továbbá az Országos Kompetenciamérés lebonyolításában is tevékenyen részt vesz.

  Személyisége, a pedagógiai munkához való hozzáállása, elkötelezettsége alapján méltónak tartja a Wattay oktatói testülete a Jövő Reménysége díjra.


  Franczia László (Életműdíj)

  Franczia László 1989-től kezdett dolgozni, mint műszaki tanár az akkori 621. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Ettől az időszaktól kezdve látható, hogy a műszaki- és a pedagógusi, oktatói pálya egy életre meghatározta az életét. A szakmunkás tanulók között hasznosította mérnöki ismereteit, valamint az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatait. Pontos, lelkiismeretes munkájának köszönhetően az iskolában egyre több szerepet kapott a vezetői munkában, és 2005-ben megszerezte a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát.

  Franczia László oktatóként, majd munkaközösségvezetőként, gyakorlati oktatásvezetőként, illetve szakmai igazgatóhelyettesként 1989-től végig követte és segítette a 621. Ipari Szakmunkásképző Intézet átalakulását, a szakközépiskolai képzések, a szakiskolások középiskolájának bevezetését, a tantestület többszöri megújulását és minőségi-képzettségi szintjének jelentős megváltozását, átélve többször is az intézményi fenntartó-váltást.

  2012-től dolgozik igazgatóként az intézményben.A 2022/23-as tanévben lesz 34 éve, hogy megkezdte oktatói pályafutását és tizenegy éve igazgatóként vezeti a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégiumot.

  Vezetőként a folyamatos innováció, az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása mutatkozik meg munkájában, ezt tükrözi többek között az intézmény telephelyeinek folyamatos megújulása. Törekszik a pályázati források mind teljesebb körű kihasználására, így többek között, az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében bevezetett pályázati erőforrásokból került kialakításra, a tanműhely területén a Digitális Közösségi Alkotóműhely.

  A képzés, oktatás területén figyelembe veszi a Kiskőrösi Kistérség gazdálkodó szervezeteinek elvárásait, törekszik a munkaerőpiachoz alkalmazkodó szakmákat behozni az iskola képzési kínálatába. Nevéhez fűződik a felnőttoktatás-, felnőttképzés bevezetése a Kiskőrösi Wattayban. Törekszik az intézményi környezetben lévő gazdálkodó szervezetekkel, jól működő, partneri kapcsolatot ápolni, egyben segíteni a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységét is az újabb duális képzőhelyek beintegrálásával a szakképzésbe.

  Az előző évtizedek során több esetben jelent meg az intézmény célkitűzései között egy új tornaterem, sportcsarnok létesítése, azonban ezek a tervek sajnos mind meghiúsultak. Ebben a tanévben azonban ezt sikerült megvalósítani, s így a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium egy új létesítménnyel gazdagodott. A sportcsarnok felépítésére, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre, nemcsak az iskola, de a saját élete vonatkozásában is életműként tekint.

  Továbbá Oktatói Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült Gráner Géza Ernő és Csatai Gáborné. 
   

  Gráner Géza Ernő

  Gráner Géza Ernő édesapja példáját követve, ő maga is faipari szakemberré, asztalossá vált. Ez a példa egész életében végigkísérte, aminek köszönhetően jelenleg is még aktívan folytatja faiparos munkáját. Középiskolai tanulmányait a 621. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben végezte. 1973-ban „bútorasztalos” szakmunkás vizsgát tett „kitűnően megfelelt” minősítéssel. Ezt követően tanulmányait folytatva beiratkozott a Dolgozók Faipari Szakközépiskolájának Budapesti Levelező Tagozatára, ahol két év elteltével, 1975-ben eredményes érettségi vizsgát tett. Innen már csak egy lépcsőfok volt a következő végzettség megszerzése, amikor is az Állami Technikusminősítő Bizottság előtt 1976-ban újabb vizsgát tett és így „faipari technikusnak” nyilvánítottak.

  1975-től kezdte meg oktatói tevékenységét a jelenlegi Wattayban, mint szakoktató. 1982 januárjától kisiparosként dolgozott, közben időt szakított arra, hogy tanulmányait tovább folytassa, először a bajai Vízgazdálkodási Főiskola műszaki oktató szakára, majd a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolára járt, ahol 1983-ban műszaki szakoktató főiskolai oklevelet szerzett.

  1987-től a jelenlegi Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium összes jogelődjénél folyamatos munkaviszonyban dolgozott, mellette kisiparosként asztalos, üveges munkákat vállalt. A szakmai és pedagógiai munka Gráner Géza Ernő életében maradéktalanul összekapcsolódik. Elmondható róla, hogy a Kiskőrös vonzáskörzetében élő valamennyi asztalos az ő keze alatt tanulta meg a szakma alapjait. Szakmai tanárként, osztályfőnökként az iskolai élet során több esetben is vitte tanulóit osztálykirándulásokra, tanulmányi utakra. Különösen a faipar fellegvárának számító Sopron volt kedvelt úti célja, többek között az Országos Faipari Kiállításnak köszönhetően.

  Tevékenyen részt vesz az asztalos szakma oktatásának megújításában, a faipari kézi- és gépműhely kialakításában, fejlesztésében. A szakmai vizsgák mellett, tanulmányi versenyekre is eredményesen készíti fel tanulóit. Szakmaszeretete, tanulási vágya az évtizedek során sem csökkent, hiszen több olyan továbbképzésen is részt vett, melyek célja a digitális kompetenciák fejlesztése, az interaktív tábla használata, valamint a különböző Office csomagok jobb alkalmazása volt. Az oktatás iránti elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy az első ízben a 2020/2021-es tanévtől induló asztalos felnőttoktatásban is aktívan részt vesz.

  2021. január 20-tól nyugdíjas, ugyanakkor nyugdíj mellett továbbra is a Wattay intézményének oktatója. Törekszik arra, hogy szakmai tudását, természet iránti szeretetét továbbadja a következő generáció számára, nem feledkezhettünk meg arról sem, hogy Gráner Géza Ernő madárbarát és természetjáró ember, melynek jobb bizonyítéka nem is lehetne, minthogy unokáival együtt rendszeresen járja végig az Országos Kéktúra útvonalát.

  Szakmai munkája elismeréseként a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumtól már korábban Életműdíj elismerésben részesült.

   

  Csatai Gáborné

  Csatai Gáborné 1984-ben szerezte biológia-testnevelés szakos tanári diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, ezt kiegészítette 2010-ben a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karán gyógytestnevelői végzettséggel.

  2002-től 11 éven át a megalakuló Wattay Diáksport Egyesület elnöke, és 39 nyertes pályázata hozzájárult a testnevelés oktatás feltételeinek biztosításához, javításához, a versenysport támogatásához.

  2005-től a testnevelés munkaközösség vezetőjeként hagyományt teremtett a labdarúgó házi bajnokság, a tanár-végzősdiák rangadó, a Wattay Kupa megszervezésével, valamint tovább vitte a Szaki majd Eckerle Szaki Kupa labdarúgó tornát. Az iskola csapataival rendszeres résztvevője, helyezettje volt a térség tornáinak: Jánoshalmi Olimpiai Napok, Délterületi Sporttalálkozó, Móra Kupa, Radnóti Kupa, Garbai Kupa, Vári Kupa, Rákóczi Kupa, Dózsa Kupa, Humán Krampusz Kupa. Kiemelkedő eredményt ért el labdarúgó csapataival a diákolimpián, négyszer jutott országos döntőbe, 2012-ben és 2014-ben 3. helyezést ért el, a 40. Rákóczi Kupát 2013-ban megnyerte, következő évben 2. helyezett lett csapatával.

  A Közalkalmazotti Tanács elnöke volt 2004 és 2015 között, és az osztályfőnökség egész munkásságát végig kísérte.

  • 2008-ban tanácsosi címet kapott, és Kiskőrös Várostól elismerő oklevélben részesült, valamint 2013-ban a KTKT, 2016-ban a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum elismerő oklevelét kapta kiemelkedő tevékenységéért.
  • 2021-ben a több évtizedes és eredményes pedagógusi tevékenysége elismeréseként Életműdíj kitüntetésben részesült.

  Csatai Gáborné központi ünnepség keretében később veszi át az elismerést.

   
   
   

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Wattay Közgazd-ÁSZ

  Wattay Közgazd-ÁSZ

  2023. november 20-án, immár ötödik alkalommal rendezte meg iskolánk a Wattay Közgazd-ÁSZ háziversenyt.

  2023. nov. 21.


  wattay

  Történelem verseny a Wattayban

  Történelem verseny a Wattayban

  2023. november 7-én ismét összemérhették tudásukat iskolánk történelemkedvelő diákjai.

  2023. nov. 8.


  wattay

  Miniszteri elismerés

  Miniszteri elismerés

  A nemzeti ünnep alkalmával elismerő oklevelet vehettek át iskolánk igazgatóhelyettesei.

  2023. okt. 30.


  wattay


  Partnereink

   SZC logo

   Kiskunhalasi Szakképzési Centrum


    • Intézmény logo
    • Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum

     6200 Kiskőrös, Árpád utca 20. (székhely), 6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 11. (Sárkány József utcai telephely)


    2023Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum