PÁLYAVÁLASZTÁS

TECHNIKUM

Felvételi tudnivalók:

Technikum - Gazdálkodás és menedzsment ágazat

A rangsor összeállításánál a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, földrajz) tanulmányi eredményeket (25-25 pont) vesszük figyelembe.

Technikum - Gépészet ágazat

A rangsort a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, fizika) tanulmányi eredmények (25-25 pont) alapján határozzuk meg.

Technikum - Informatika és távközlés ágazat

A rangsort a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, informatika) tanulmányi eredmények (25-25 pont) alapján határozzuk meg.

Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja.


SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Felvételi tudnivalók:

Szakképző iskola

A tanulók rangsorát a tanulmányi eredmények alapján állítjuk össze.

Az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja.