KÖNYVTÁR

Azok a könyvek, melyek a könyvtár polcain szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak, önmagukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó. […] A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.

(Kosztolányi Dezső)


Nyitvatartás

Hétfő6:30 - 14:30
Kedd6:30 - 14:30
Szerda6:30 - 14:30
Csütörtök6:30 - 14:30
Péntek6:30 - 13:30
Könyvtár

A könyvtárhasználat feltételei

Az iskolai könyvtár zárt könyvtár, mivel csak az iskola tanulói és dolgozói használhatják. A könyvtárba való beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

Beiratkozáskor a következő adatokat kell megadni:

 1. A tanulóknál: név, osztály, lakcím, születési hely, idő
 2. A felnőtt dolgozóknál: név, lakcím, születési hely, idő

A könyvtár szolgáltatásai

Az iskolai könyvtárban az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

  Kölcsönzés
 • egyéni és csoportos könyvtárlátogatás
 • könyvtári állomány egyéni és csoportos helyben használata
 • kölcsönzés
 • információnyújtás a könyvtár szolgáltatásairól
 • könyvtári órák és más csoportos foglalkozások megtartása
 • a könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények, megszervezése, lebonyolítása
 • a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése
 • a könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése
 • adott szaktárgyakhoz, illetve témakörökhöz kapcsolódó irodalomkutatás

A kölcsönzés szabályai

 • Minden beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre
 • A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével lehet elvinni
 • A dokumentumok kölcsönzése jelenleg még a tasakos-könyvkártyás rendszer segítségével történik, de a dokumentumok számítógépes feldolgozásával egyidejűleg a TextLib könyvtári integrált rendszerrel történő kölcsönzésre térünk át.
 • A csak helyben használható dokumentumokat (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, videokazetták, DVD-k, CD-ROM-ok) a pedagógusok egy – egy tanítási órára kikölcsönözhetik
 • Minden olvasó egyidejűleg maximum 1 – 5 kötetet kölcsönözhet
 • A kölcsönzési határidő: 4 hét, hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető 1 alkalommal
 • A tartós tankönyveket a tanulók teljes tanévre kölcsönözhetik, illetve a több éven át használt atlaszokat, feladatgyűjteményeket tanulmányaik befejezésekor kell visszahozniuk.
 • Az iskolából tanév közben távozó tanulók kötelesek leadni az általuk kikölcsönzött dokumentumokat. Amíg tartozásukat nem rendezik, addig az igazgatói titkárságon nem kapják meg a távozáshoz szükséges papírjaikat.
 • A kikölcsönzött dokumentumokért az olvasók anyagi felelősséggel tartoznak. Amennyiben a kölcsönzött dokumentumot elveszítik vagy megrongálják, akkor kötelesek azt egy másik teljesen azonos példánnyal pótolni. Ha erre nincs lehetőség, akkor ki kell fizetniük az elveszett/megrongált dokumentum napi forgalmi értékét.
 • Ha a kikölcsönzött dokumentumokat nem hozzák vissza az adott határidőig az olvasók, akkor felszólítást kapnak, és addig, amíg nem rendezték tartozásukat, megszűnik a kölcsönzési joguk.