Rászorultsági alapon intézhető ügyek

Iskolánkban rászorultsági alapon a következő juttatásokra van diákjainkank lehetősége.

Az ellátásokkal kapcsolatban Nemes Lászlóné ad részletes felvilágosítást.
Elérhetősége:

 • Személyesen az iskola gondnokságán 7.30-15.30 óra között.
 • Telefonon: 78/312-664/21 mellék

Ingyenes étkezés

100%-os támogatás, ingyenes étkezés jár annak a tanulónak, aki rendelkezik az alábbi irattal: Igazolás nevelésbe vételről

50%-os étkezési kedvezmény

50%-os étkezési támogatásra jogosultak az alábbi igazolással rendelkezők:

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (a települési önkormányzat határozata)
 • Tartós betegség (emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás)
 • Nagycsaládosok (iskolalátogatási igazolással, bankszámlakivonattal, MÁK határozattal igazolva, családi pótlék igazolásával)
 • Nagykorú saját jogán (MÁK határozattal igazolva)

Ingyenes tankönyv

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a következő jogszabályok szabályozzák:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
 • 16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Ingyenes tankönyvre jogosultsághoz az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése szükséges:

 • Tartós nevelésbe vett tanuló (Igazolás nevelésbe vételről)
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatással rendelkező tanuló (a települési önkormányzat határozata)
 • Tartósan beteg tanuló (emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás)
 • Nagycsaládosok (iskolalátogatási igazolással, bankszámlakivonattal, MÁK határozattal igazolva, családi pótlék igazolásával)
 • Nagykorú saját jogán (MÁK határozattal igazolva)
 • Sajátos nevelési igényű tanuló (szakértői bizottság szakvéleménye)