FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA


Elérhetőségek

Kiskunhalasi SZC
Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium
6200 Kiskőrös, Árpád u. 20.

Horváth Anna
felnőttoktatási és felnőttképzési referens

Tel: +36 78 312 664 (26-os mellék)
Mobil: +36 30 261 66 96
E-mail: felnottoktatas.wattay@gmail.com

Berger Józsefné
felnőttoktatási ügyintéző

Mobil: +36 70 399 05 56
E-mail: berger.jozsefne@kiskunhalasiszc.hu

Felnőttek szakmai oktatása

Iskolánk folyamatosan nagy figyelmet fordít a felnőtteket megcélzó szakmai képzések szervezésére, lebonyolítására. Célunk, hogy Kiskőrös és térsége gazdasági szereplői és munkavállalói számára olyan szakmai oktatásokat és képzéseket biztosítsunk, amelyek a legmagasabb színvonalon képesek biztosítani a munkakörök betöltéséhez és a munkavégzés során ellátott feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tudást és képességet.

Képzési kínálatunkat a folyamatosan változó képzési igényekhez igazítjuk a jogszabályi változásoknak megfelelően. Intézményünk az iskolarendszeren kívüli képzésben is rendelkezik a képzések indításához szükséges humán erőforrással, illetve tárgyi feltételekkel.

Az elmúlt évek nagy változást hoztak. Az úgynevezett alapszakmák már csak iskolai oktatás keretében sajátíthatók el, és csupán a többi szakképesítés és rész-szakképesítés oktatható továbbra is tanfolyami keretek között.

FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA- INGYENES SZAKMASZERZÉS

A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni.

A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.

A szakmai oktatásba és képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van.

Az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) és az első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga letételéig mindenki számára ingyenes.

A rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők egyéni élethelyzetére és időbeosztására tekintettel egyéni munkarendben (esti képzés), előzetes tudásbeszámítás esetén csökkentett időtartamban (akár 1-1,5 év alatt) szerezzenek ingyenesen újabb szakmát.

JELENLEG FUTÓ KÉPZÉSEINK

2021/2022-es tanévben indult képzések

Hegesztő

HEGESZTŐ

A szakma azonosító száma: 4 0715 10 08

Iskolatípus: szakképző

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER- SZERELŐ

A szakma azonosító száma: 4 0732 07 03

Iskolatípus: szakképző

Kisgyermekgondozó, -nevelő

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02

Érettségi

2 ÉVES ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS

2020/2021-es tanévben indult képzések

Asztalos

ASZTALOS

A szakma azonosító száma: 4 0722 08 01

Iskolatípus: szakképző

Hegesztő

HEGESZTŐ

A szakma azonosító száma: 4 0715 10 08

Iskolatípus: szakképző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02

FELNŐTTKÉPZÉS- SZAKKÉPESÍTÉS ÉS RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS

A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások miatt volt szükséges a munkaerőpiac igényeire azonnal választ adni tudó képzési rendszer bevezetésére. 2019-ben döntött a Kormány – a szakképzési rendszer mellett – a felnőttképzési rendszer több lépcsőben történő megújításáról. A megújult felnőttképzési rendszer szerinti képzések 2020. szeptember 1-jétől indíthatók.

Felnőttképzés keretében szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre, valamint résszakmára felkészítő szakmai képzésre lehet jelentkezni.

A képzéseket a Kiskunhalasi SZC, mint felnőttképző, illetve szakképző intézményei végzik. A szakmai, illetve képesítő vizsgákat az akkreditált vizsgaközpontok folytatják le. Részszakképesítés esetén szakmai bizonyítvány szerezhető, amely államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképzettséget igazol. A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésben pedig képesítő bizonyítvány (államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítés) szerezhető.

Képzéseink önköltséges, illetve támogatott formában érhetőek el a képzések iránt érdeklődők számára.

A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

Felnőttképzési jogviszonyban a képzés időtartama jellemzően rövidebb, akár a negyedére is csökkenhet. A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

Minden 16. életévét betöltött személy (felső korhatár nélkül) részt vehet az ingyenes, felnőtteknek meghirdetett képzésekben. Az első két szakma (az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül) és az első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga letételéig mindenki számára ingyenes. Az iskolákban lehetőség van rugalmas keretek között, akár munka mellett rövid idő alatt szakmát tanulni. A felnőttek emellett több mint 400, szakmai képzés keretében megszerezhető, szakképesítés közül választhatnak.

Technikumi szakmai oktatásba az érettségivel rendelkezők, szakképző iskolai szakmai oktatásba pedig azok kapcsolódhatnak be, akik a középiskola tizedik évfolyamát teljesítették. A szakmai képzésben való részvétel feltételeit és a képzés időtartamát a Programkövetelmények (PK) határozzák meg. A tanórákat heti 2-3 alkalommal az esti órákban vagy hétvégi napokra szervezik, az elméleti órák nagy részét az online térben tartják az intézmények.

A gyakorlati ismereteket tanműhelyben vagy valós gazdasági környezetben, duális képzési partnereknél sajátíthatják el a képzésben részt vevők. A szakmát tanulók szakmai oktatása ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll, és szakmai vizsgával zárul. A vizsgát sikeresen teljesítő vizsgázók technikusi oklevelet vagy szakmai bizonyítványt szereznek, amely államilag elismert szakképzettséget tanúsít.

A szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzést képesítő vizsga zárja, és a sikeresen vizsgázók államilag elismert szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kapnak.